موضوع : تزريق ژل

در اين قسمت شما مي توانيد پرسش هايي را که توسط آقاي جودکي پاسخ داده شده اند، مشاهده نماييد.

پرسش: salam Dr,hazineye porpteze lab va hamchenin tazrighe jel chande? va anjame amaliate tazrigh cheghadr tul mikeshe?
پاسخ دکتر: Tazrigh gel az 200 h t be bala protez lab 1milion t

پرسش: salam aghaye d.r /mikhastam bedunam aya poroteze daem dar iran vojod dare ya movaghate
پاسخ دکتر: سوال مفهوم نیست پروتز برای چه کاری

پرسش: mikhastam dar morede protez lab etelaati bedonam va inke aya protez daemi ham vojod darad
پاسخ دکتر: bale ham protez daemi vojod darad ham tazrigh jel be sorat 1 sale

پرسش: mikhastam bedunam vase sine be jaye porotez mishe gel tazrigh kard?bad mikhastam bedunam avarezi ham dare?
va inke porotez behtare ya tazrighe gel?
bad emkane ebtela be saratane sine vojod dare?
va inke bade tazrigh mishe bache dar shod va be bache shir dad?
پاسخ دکتر: .در حال حاضر تزريق ژل در سينه منسوخ شده وبهترين روش گذاشتن پروتزميباشد

پرسش: باسلام آیا بعد از تزریق ژل احتمال جابجایی آن وجود دارد؟
پاسخ دکتر: dar bazi az anvae jel en emkan vogod darad manand PAJEL ama darjelhaye hyaloronicacid in moshgel vogod nadarad .
< قبلي بعدي >

.... طرح سئوال جديد ....
©2005 IRNUX Internet Inc.